Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina

 2022-09-10 09:04:43|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
N/A 1 1 0 3 3

Jumlah lembaga dan pranata adat yang ada

 2022-09-10 09:04:18|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga dan pranata adat yang ada
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 3 3 3 3 3

Jumlah adat dan budaya yang dilestarikan

 2022-09-10 09:03:53|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah adat dan budaya yang dilestarikan
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
N/A N/A 2 - 1 2

Jumlah lembaga adat yang ada

 2022-09-10 09:03:27|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah lembaga adat yang ada
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 3 3 3 3 3

Jumlah folm dan buku warisan budaya yang terlaksana

 2022-09-10 09:03:05|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah folm dan buku warisan budaya yang terlaksana
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
N/A N/A 0 0 0 0

Jumlah diplomasi budaya

 2022-09-10 09:02:02|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah diplomasi budaya
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
N/A 4 2 0 2 0

Jumlah pelatihan/ pembinaan seni budaya

 2022-09-10 09:01:38|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah pelatihan/ pembinaan seni budaya
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 2 5 0 3 4

Jumlah objek pemajuan budaya

 2022-09-10 09:01:09|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah objek pemajuan budaya
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
9 9 9 9 9 9

Jumlah komunitas, sanggar yang dibina

 2022-09-10 09:00:09|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah komunitas, sanggar yang dibina
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
24 27 27 27 27 27

Jumlah komunitas, sanggar seni tradisional

 2022-09-10 08:59:47|Kebudayaan

Data ini berisi mengenai Jumlah komunitas, sanggar seni tradisional
Jenis Data : Data Tunggal

Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
24 27 27 27 27 27


  Buku Panduan